MICRO-TECH VERKSTADSMÄTTEKNIK AB

TJÄNSTER

Mätdonskalibrering - Konstruktion
Tillverkning och service inom finmeknik.
Legotillverkning - svarvning, fräsning och slipning.
Vår specialitet är mätutrustningar

Mera om våra tjänster